Skip links

Om Moderne Filantropi

Moderne Filantropi er et formidlingsprojekt om danske fonde. Det er baseret på en række interviews med fondsdirektører fra nogle af de mest toneangivende fonde i Danmark.

Formålet med Moderne Filantropi er at udbrede kendskabet til de danske fonde.

Du kan lytte til de mange interviews ganske gratis via denne hjemmeside og få svar på følgende spørgsmål blandt mange andre:

– Hvordan arbejder de moderne filantropiske fonde?

– Hvordan oplever de deres egen rolle i samfundet?

– Hvilken udviklingsproces, befinder fondene sig i?

– Hvordan kan du samarbejde med fondene?

– Hvad skal du være OBS på i fondssamarbejder?

– Hvilke myter findes der om fondene?

Du kan snart få adgang til eksklusivt online materiale

I nærmeste fremtid vil du på denne hjemmeside også kunne finde video, skriftligt materiale, links og lydfiler. Formålet er at give dig en endnu dybere indsigt i de danske fonde samt en masse inspiration og råd til, hvordan du griber det an, hvis du skal søge midler hos fondene eller ønsker at indlede en længerevarende samarbejdsrelation med en fond.

Teamet bag Moderne Filantropi

Initiativtagerne bag Moderne Filantropi er freelance journalist og podcastvært Trine Gammelgaard og Dennis Hørmann, partner i Fundraiseren og fonde.dk.

Dennis Hørmann

Partner i Fundraiseren og Fonde.dk

Dennis Hørmann har i mange år arbejdet med de danske fonde fra ansøgersiden, hvor han hjælper alt fra frivillige til kommuner med at kvalificere ansøgninger og fondsdialog.

 

Dennis er partner i Fundraiseren, som foruden fundraising til projekter også arbejder med kompetenceudvikling i fundraising – fra dagskurser til den ECTS-akkrediterede uddannelse i fundraising: Fundraising Manager.

 

Dennis er medstifter af Fonde.dk, som indeholder relevante støttemuligheder, artikler, skabeloner mv.

 

Dennis er cand.merc. i Int. Virksomhedsøkonomi og erfaringen med fundraising og danske fonde startede allerede i uddannelsestiden, hvor Dennis søgte fonde og legater.

Trine Gammelgaard

Podcastvært og freelance journalist

Trine Gammelgaard er vært på pod­cast­en Mo­der­ne Filan­tro­pi, som er base­ret på hendes inter­views med fonds­direk­tø­rer fra nogle af de mest tone­an­gi­ven­de fon­de i Dan­mark.

 

Tidligere har Trine ar­bej­det i fonds­bran­chen i en længere årrække som kom­mu­ni­ka­tions­chef, kul­tur­chef, pro­jekt­le­der og be­tro­et råd­giver for fonds­di­rek­tø­rer. Tid­li­gere har hun bl.a. ar­bej­det på Det Konge­lige Tea­ter.

 

Trine er tilknyttet Danmarks Fonde som freelance journalist og arbejder desuden som coach.

 

Trine er cand.mag. i Mo­der­ne Kul­tur og Kul­tur­for­mid­ling fra Københavns Universitet og er certificeret Life coach og Business coach fra Manning Inspire.