Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/modernefilantropi.dk/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2758
Fonden for Socialt Ansvar, Thit Aaris-Høeg – Moderne Filantropi

Skip links

Fonden for Socialt Ansvar, Thit Aaris-Høeg

Fonden for Socialt Ansvar: Fundraising er en udfordring

Direktør Thit Aaris-Høeg fra Fonden for Socialt Ansvar belyser de filantropiske fonde fra ansøgersiden i dette afsnit af podcasten Moderne Filantropi. Hun oplever, at det er blevet langt sværere for de små og mellem­store civil­sam­funds­orga­nisa­tioner at søge fonds­mid­ler hos de større fonde. Det skyldes, at fondene arbejder langt mere strate­gisk end tid­li­ge­re med fokus på lang­sigtede indsatser.

Kapløbet om fondsmidler er blevet hårdere de senere år, oplever direktør Thit Aaris-Høeg, fra Fonden for Socialt Ansvar.

Fonden er – modsat de øvrige fonde, der portrætteres i podcasten Moderne Filantropi – ikke en uddelende fond. I stedet er der tale om en ikke-erhvervsdrivende almennyttig fond, som arbejder med frivilligt socialt arbejde på flere niveauer. Fonden driver blandt andet ind­sat­ser­ne Natteravnene og Bydelsmødre og beskæftiger sig derfor også med at søge midler til fri­vil­ligt socialt arbejde hos de uddelende fonde.

De større fonde i Danmark har i høj grad professionaliseret deres arbejde med uddeling af fonds­midler. I den forbindelse har deres interesse bevæget sig væk fra de mindre sociale pro­jek­ter, båret af lokale ildsjæle rundt omkring i landet. I stedet ønsker de at satse på større, langsigtede, strategiske indsatser.

Fondene ønsker at bidrage til at løse de tunge sociale problemer i samfundet og søger derfor i langt højere grad end tidligere at samarbejde med stat og kommuner samt de større ci­vil­sam­funds­or­ga­ni­sa­tio­ner i bestræbelsen på at opnå en reel og dokumenterbar effekt af de ind­sat­ser, som fondsmidlerne er med til at finansiere. Fondene er dermed blevet mindre risiko­vil­lige, oplever Thit Aaris-Høeg.

Denne udvikling har konsekvenser for de små og mellemstore civilsamfundsorganisationer, siger direktør Thit Aaris-Høeg i podcasten. Hun oplever det som langt sværere end tidligere at opnå såvel fondsstøtte som støtte fra offentlige instanser på grund af denne tendens.

Fundraising kræver akademikere

”I dag er det en højakademisk proces at søge fondsmidler,” siger Thit Aaris-Høeg.

Det kræver langt mere forarbejde og er dermed blevet dyrere for organisationerne at søge fonds­midler. Fondene ønsker mere dokumentation end tidligere og en intens dialog allerede i den indledende fase, inden den endelige ansøgning kan sendes afsted til fonden. Det lange for­ar­bej­de kræver en dygtig akademisk medarbejder, hvilket er en stor udfordring for de små og mellemstore organisationer at finde finansiering til.

Fondene ønsker desuden i højere grad end tidligere at agere sparringspartnere før, under og efter, at de pågældende projekter er søsat. Den tætte kontakt mellem fond og ansøger kræver stor gensidig respekt og en villighed til at lytte og tage ved lære af hinanden, påpeger Thit Aaris-Høeg. Men hvis parterne anerkender hinandens rammevilkår og ekspertiseområder, er det kun godt at arbejde tæt sammen.

Hun fortæller, at Fonden for Socialt Ansvar følger samarbejdet og koordineringen på tværs mellem staten, kommunerne, fondene og civilsamfundet med stor interesse og gerne vil bi­dra­ge til at udvikle og forbedre samskabelsen. Et godt samarbejde på tværs sikrer, at der ikke bliver dobbeltfinansieret og dobbeltorganiseret, forklarer hun.

I podcasten fortæller Thit Aaris-Høeg desuden om fondens frivillige indsatser og om arbejdet med konceptet Rugekassen, som tilbydes visionære frivillige sociale iværksættere, som har behov for hjælp til at kvalificere og videreudvikle nytænkende indsatser.

Podcasten er optaget i 2017 og offentliggjort i nyhedsbrevet Danmarks Fonde