Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/modernefilantropi.dk/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2758
Augustinus Fonden, Frank Rechen­dorff – Moderne Filantropi

Skip links

Augustinus Fonden, Frank Rechen­dorff

Augustinus Fonden: “Vi går efter det excellente”

I andet afsnit af den nye podcast Moderne Filantropi fortæller administrerende direktør Frank Rechen­dorff Møller blandt andet om den udvikling, der er sket i Augustinus Fonden de sid­ste 10 år mod øget transparens og professionalisering i sekretariatet. Og han for­tæl­ler om fon­dens rundhåndede støtte til kunst- og kulturinstitutioner, som får tildelt næsten 80 pct. af fondens samlede bevillinger på i alt godt 300 mio. kr.

Augustinus Fonden har ikke tradition for at råbe særligt højt i forhold til offentligheden, for­tæller adm. direktør Frank Rechendorff Møller. Han tror, det først og fremmest skyldes en bestemt opfattelse af mæcenrollen og en tradition for diskretion, som er dybt forankret i fon­den, der har 75 års jubilæum i år. En tradition som har ført til, at fon­den ikke har kom­mu­ni­keret væsentligt til omgivelserne om sine aktiviteter.

“Det laver vi om på og efter min opfattelse i en accelererende bevægelse”, siger Frank Rechen­dorff Møller i podcasten.

De sidste ti år har fonden været i stand til at øge sine bevillinger til almennyttige aktiviteter, og der er langsomt sket en fokusering på nogle særlige indsatsområder. De seneste fem år er der desuden sket en professionalisering af administrationen og af håndteringen af hele det filantropiske område.

I 2011 lancerede fonden sin første hjemmeside, og for cirka tre år siden gik fonden i luften med sin nye ansøgningsportal.

Frank Rechendorff Møller nævner den nye lovgivning for erhvervsdrivende fonde som en af årsagerne til denne udvikling. Erhvervsstyrelsen har som bekendt indført retningslinjer for corporate governance i fondene og opfordrer til øget transparens.

”Så på den måde er der jo skubbet blidt og kærligt til en fond som os”, siger han.

Augustinus Fonden er en tung spiller i det danske fondslandskab. Særligt på kunst- og kul­tur­området, som fonden uddelte godt 232 mio. kr. til i 2016 ud af den samlede be­vil­lings­sum på i alt godt 300 mio. kr.

Familiens kærlighed til kunst og klassisk

Fonden har en lang tradition for at støtte kulturarven, kulturhistorien og alle facetter af museernes aktiviteter inden for forskning, publicering og udstillinger. Der har eksempelvis været et tæt samarbejde med Louisiana helt siden museets stiftelse i 1958, og Augustinus fami­liens kærlighed til den klassiske musik spiller stadig en rolle i fondens uddelinger i dag. Fondens samarbejde med Nationalmuseet om bevaring af gamle møller og kalkmalerier i dan­ske kirker er blandt nogle af de øvrige områder inden for kunst og kultur, som nyder godt af fondens støtte.

Fonden fokuserer meget specifikt og støtter kun den højeste kvalitet, forklarer Frank Rechen­dorff Møller. Det er ikke væsentligt for fonden at sikre en bestemt spredning i uddelingerne.

”Vi går efter det excellente,” siger han i interviewet, ”det skal ikke være nogen hem­me­lig­hed”.

Særligt to spørgsmål melder sig uundgåeligt, når man taler om fondes støtte til kunst og kultur.

Dels spørgsmålet om, hvorvidt fondes generøse støtte kan risikere at skabe en usund af­hængig­hed for kulturinstitutionerne. Har fonden eksempelvis direkte indflydelse på Det Kongelige Teaters repertoire i Operaen og Louisianas indkøb af kunst qua deres mangeårige støtte til disse institutioner?

Og dels spørgsmålet om fondes manglende lyst til at støtte driftsomkostninger. Disse spørgs­mål svarer Frank Rechendorff Møller på i podcasten, hvori han også forklarer, hvad der skal til for, at et projekt anses for støtteværdigt hos Augustinus Fonden.

Podcasten er optaget i 2017 og offentliggjort i nyhedsbrevet Danmarks Fonde